Blog voor ondernemers

Verpanding vorderingen - 4LegalMatters

Loopt u risico’s als uw crediteur zijn vorderingen op u verpand?

Het zal u niet onbekend voorkomen. Banken zijn de laatste jaren meer en meer terughoudend met het verstrekken van kredieten. En zo zij al krediet verstrekken, dan is dat onder de voorwaarde dat het risico voor de bank (vrijwel) nihil is. U mag dan ondernemersrisico willen lopen, de bank doet daar zeker niet aan mee. Derhalve […]

Ondernemerstestament - 4LegalMatters

Denk aan uw ondernemerstestament!

“Ondernemerstestament? Hallo zeg, ik sta vol in het leven, heb het veel te druk met mijn onderneming en mijn klanten om daar nu over na te denken. Dat zien we dan wel….”

Afbreken onderhandelingen - 4LegalMatters

Kunt u onderhandelingen zomaar afbreken?

Aan het sluiten van een overeenkomst kan een lang onderhandelingstraject vooraf gaan. In deze periode, de zogenaamde precontractuele fase, kijken partijen of ze tot een samenwerking en/of deal kunnen komen. In de praktijk komt het vaak voor dat een der partijen (of beiden) in deze periode de nodige kosten maken. Zolang een en ander uiteindelijk […]