Hanteert u de juiste incassokosten?

Hanteert u de juiste incassokosten?Ondanks dat er sinds 1 juli 2012 wettelijke regels gelden voor de maximale hoogte van (buitengerechtelijke) incassokosten, blijken er nog steeds incassobureaus en bedrijven te zijn die meer incassokosten bij mensen met schulden in rekening brengen dan wettelijk is toegestaan.

Onderstaand zetten wij de wettelijke incasso-regels nog even voor u op een rijtje.

Wanneer mogen incassokosten in rekening worden gebracht?

U mag bij een niet betalende debiteur incassokosten in rekening brengen als:

  • de debiteur te laat is met betalen;
  • de debiteur een aanmaning (betalingsherinnering) voor de openstaande rekening heeft ontvangen;
  • de debiteur niet binnen 14 dagen na de aanmaning heeft betaald.

Een aanmaning dient de volgende aspecten te bevatten:

  • de mededeling dat de debiteur een openstaande rekening niet heeft voldaan en deze alsnog moet betalen.
  • de mededeling dat de openstaande rekening binnen 14 dagen alsnog moet zijn betaald;
  • dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet alsnog binnen 14 dagen is betaald;
  • de hoogte van de incassokosten die zullen worden berekend wanneer de debiteur niet op tijd betaald.

Waaraan moet de aanmaning voldoen?

U kunt dus niet volstaan met een brief waarin enkel staat dat de debiteur nog moet betalen. Bovendien mag u naast incassokosten geen overige kosten in rekening brengen.

Wat zijn de maximale incassokosten?

Op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden de incassokosten bepaald als percentage van de rekening:

HOOFDSOM TOEPASSELIJKE PERCENTAGE MAXIMALE INCASSOKOSTEN
over de eerste € 2.500,- 15% (minimaal € 40,-) € 375,-
over de volgende € 2.500,- 10% € 625,-
over de volgende € 5.000,- 5% € 875,-
over de volgende € 190.000,- 1% € 2.775,-
over het meerdere 0,5% (tot maximaal € 6.775,-) € 6.775,-

Berekening maximale hoogte incassokosten

De maximale incassopercentages gaan omlaag naarmate de hoofdsom van de vordering hoger is. Wij nemen het volgende voorbeeld. Een particulier heeft een rekening bij u openstaan van € 3.000,-. Hij is te laat met betalen en heeft ook na aanmaning de rekening niet voldaan. Over de eerste € 2.500,- mag dan maximaal 15% incassokosten worden berekend (= € 375,-). Over de resterende hoofdsom van € 500,- mag u vervolgens maximaal 10% (= € 50,-) in rekening brengen. In dit voorbeeld mag u dus in totaal € 425,- aan incassokosten in rekening brengen (15% x € 2.500,- + 10% x € 500,-).

Onze tip!

U wilt met uw bedrijfsvoering toch zeker compliant zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. Loop daarom uw incassoprocedure eens door en/of check of het door u ingeschakelde incassobureau zich aan de wettelijke incassoregels houdt.