4LegalMatters

Meester in juridische oplossingen

Juridisch Interim Professional - Juridisch adviesbureau 4LegalMatters

4LegalMatters

Juridische Interim Professional

Executeur - 4LegalMatters

Executeur voor ondernemers

Geen overbodige luxe

Juridisch advies voor ondernemers

U heeft een juridische vraag of een probleem. Een kwestie waar u zelf niet uit komt. Waar u juridische ondersteuning bij kunt gebruiken om te komen tot een oplossing. Dan bent u bij Juridisch Adviesbureau 4LegalMatters aan het juiste adres. Een bedrijfsjurist die uit ervaring weet welke oplossingen een ondernemer zoekt. Die uw taal spreekt. Die ervoor zorgt dat uw bedrijfsvoering centraal staat. Die zich ontfermt over uw juridische vraag. Een jurist die zich niet ingraaft in theoretische wetskennis, maar kiest voor praktische, werkbare oplossingen. Die graag opereert op het snijvlak van commerciële wenselijkheid en juridische haalbaarheid.

Juridisch Adviesbureau 4LegalMatters is hét bedrijfsjuridisch adviesbureau voor ondernemers. Van ZZP tot MKB, van starter tot gevestigd ondernemer. U kunt bij ons terecht voor:

Hanteert u de juiste incassokosten?

Wilt u meer weten?

Anderen over mr Paul van der Luit

Wilt u uw vraag met ons delen? Heeft u een juridische kwestie waar u zelf niet uitkomt? Bel nu 06-10902377 of maak gebruik van de contactbutton.

4LegalMatters: uw legal partner in business!

“Paul heeft ons vanaf maart 2020 tot januari 2021 juridisch ondersteund op het gebied van het overeenkomstenrecht. Paul hebben wij leren kennen als een deskundig jurist, die zich snel zelfstandig zaken eigen maakt. Ondanks het feit dat alles vanwege Corona vanuit huis moest gebeuren heeft Paul het zeer snel voor elkaar gekregen de juiste contacten te leggen binnen onze organisatie om tot resultaten te komen. Paul is in staat om mensen op de juiste manier te benaderen en vertrouwen te creëren. Het was een hele prettige ervaring met hem te werken. In eerste instantie hadden wij Paul gevraagd voor het uitvoeren van één specifieke opdracht, maar vanwege onze positieve ervaringen met Paul hebben we daar nog een opdracht aan toegevoegd.”

“Paul kwam medio december 2015 om onze organisatie voor de duur van ca. 2 maanden bij te staan bij de vele juridische vraagstukken die bij onze afdeling binnenkomen. Doordat Paul zich heel natuurlijk door de organisatie beweegt en makkelijk communiceert is hij heel benaderbaar. Hij is daardoor in staat om snel zijn eigen ‘klantenkring’ te realiseren. Bovendien is hij een klantgerichte bedrijfsjurist die denkt in praktische oplossingen. In de afgelopen periode heeft Paul dan ook ontelbare dossiers afgehandeld. Daardoor had ik mijn handen vrij voor vele andere dossiers en beleidsvraagstukken. Ik voelde me hierdoor een octopus en kon ik wel 10 x zoveel werk verzetten. Ik kan Paul dan ook van harte aanbevelen. Bedenk daarbij overigens wel dat door zijn plezierige manier van optreden en zijn aangename humor u Paul veel langer zult inhuren dan u initieel van plan was. Wij hebben hem pas in januari 2019 laten gaan…”

“Ik heb het genoegen gehad om veel met Paul te mogen samenwerken gedurende een tweetal periodes dat hij als interim legal counsel werkzaam is geweest bij KPN vanuit zijn bedrijf 4LegalMatters. Ik heb Paul leren kennen als een plezierig, vakkundig en klantgerichte bedrijfsjurist die graag denkt in pragmatische oplossingen. Hij opereert professioneel, snapt de business en heeft niet alleen oog voor de juridische kant van een vraagstuk maar óók voor de commerciële kant. Paul kan zich goed verplaatsen in de behoeften van klanten en toont zich met zijn brede werkervaring een constructieve gesprekspartner waardoor hij erg goed in staat is om adequate juridische ondersteuning te leveren bij het sluiten van commerciële deals en het contracteren van leveranciers. Ik had graag gezien dat Paul ons voor een nog langere periode had mogen ondersteunen én met mij vele andere collega’s binnen het Corporate Procurement Office! Paul is een aanwinst voor elk bedrijf die op zoek is naar een interim legal counsel en ik kan Paul dan ook van harte aanbevelen.”

“Paul heeft in 2018 kort bij ons gewerkt om te helpen een spoeddossier te behandelen. Paul is een heel plezierige collega die zich zelfstandig inwerkt. Hij heeft in zeer korte tijd de nodige contacten gelegd en met duidelijk werkplezier een aantal zaken deskundig en vooral ook praktisch voor ons aangepakt.”

“Paul heeft mij de afgelopen periode geadviseerd bij het overnemen van de aandelen van mijn compagnon. De situatie was enigszins gecompliceerd doordat er op dat vlak niets was vastgelegd en er naast verschil van mening ook enige emotie meespeelde. Als ondernemer van een groeiend bedrijf was er weinig ruimte om de kwestie de volle aandacht te geven en bovendien beschikte onze onderneming niet over juridische expertise. Hierin heeft Paul een zeer belangrijke bijdrage geleverd en zijn wij uiteindelijk tot een goede overeenkomst gekomen, waarin beide partijen zich konden vinden. Zijn sterke punten hierbij waren: zijn juridische en bedrijfsmatige kennis, een prettige omgang en zijn vermogen om juridisch gecompliceerde zaken eenvoudig en helder op papier te zetten. Ik heb persoonlijk ook veel baat gehad aan de sparrende gesprekken om deze kwestie tot een goede afronding te brengen en ben erg content dat het bedrijf nu weer volop kan door ontwikkelen vanuit een gezonde basis.”

“Paul is in de periode mei – december 2015  als interim-jurist bij de afdeling Legal binnen van het General Counsel Office werkzaam geweest ter extra ondersteuning van de Procurement-afdeling en heeft daarbij de afdeling bijgestaan in vele kwesties en contracteringsprocessen. Paul heeft daarbij blijk gegeven van een scherpe juridische blik, een goede analyse en een efficiënte aanpak, met een oog voor de balans tussen juridische positie en operationele belangen. Daarnaast was hij snel ingewerkt, waardoor hij eigenstandig vele gecompliceerde dossiers kon behandelen, waarbij hij gewoon deel van ons team was. Het beste bewijs van onze tevredenheid wordt wel geleverd door het feit dat wij zijn inhuur tweemaal verlengd hebben.”

“Ik heb in de periode oktober 2013 t/m februari 2014 positieve ervaringen opgedaan met Paul. Hij had weinig aanlooptijd nodig om de vraagstukken op te pakken. Paul wist snel de juiste personen in het bedrijf te vinden om zaken te regelen of op te lossen. Hij formuleerde oplossingen op heldere wijze en toonde initiatief om waar nodig aanvullende actiepunten te signaleren en op te pakken. Hij was toegankelijk voor collega’s binnen het bedrijf om (indien nodig) ook juridische spoedzaken op te lossen die buiten zijn directe opdracht lagen. Paul onderscheidt zich door zijn brede inzetbaarheid, zelfstandigheid, grondigheid en hij is communicatief sterk.”

“Paul heeft mij in een erg turbulente fase in het bedrijf als bedrijfsjurist geholpen met het opstellen en uit onderhandelen van contacten. Zowel bij verlengingen als bij beëindigingen alsmede andere juridische aspecten. Paul is integer en deskundig. Ik heb met plezier met hem samengewerkt.”

“Paul is een uitstekend bedrijfsjurist. Hij was een aantal jaren manager van de bedrijfsjuridische discipline binnen Syntrus Achmea. Hij is een prettig en constructief sparringpartner van de directie. Door de breedte van het werkterrein van Syntrus Achmea heeft Paul ervaring met vraagstukken in de pensioen-, vermogensbeheer- en vastgoedsector.”

“Ik ken Paul als een degelijke, betrouwbare en vasthoudende bedrijfsjurist en directiesecretaris die je op pad kan sturen!”

“Paul is niet alleen jurist, maar weet ook veel af van marketing en communicatie. Tijdens zijn Zilveren Kruis Achmea periode in Noordwijk heb ik veel met hem samengewerkt. Paul is iemand die nuchter tegen zaken aankijkt en in hectische situaties het hoofd koel houdt. En altijd is daar zijn relativerende oogopslag, soms nodig om zaken echt voor elkaar te krijgen. Aan Paul weet je wat je hebt, en dat maakt hem een plezierige collega om mee te werken. Creativiteit is bij Paul sterk vertegenwoordigd. Met name in juridische kwesties – het zoeken naar oplossingen – zal die eigenschap zich doen gelden. Zijn gesprekspartners zullen dat absoluut waarderen…”

“Paul beschikt over een uitmuntend gevoel voor klanten en commercie. Hij snapt de business en opereert zichtbaar graag op het grensvlak tussen commerciële wenselijkheid en juridische haalbaarheid. Het was een genoegen om met hem samen te werken!”