4LegalMatters

Meester in juridische oplossingen

Juridisch Interim Professional - Juridisch adviesbureau 4LegalMatters

4LegalMatters

Juridische Interim Professional

Executeur - 4LegalMatters

Executeur voor ondernemers

Geen overbodige luxe

Juridisch advies voor ondernemers

U heeft een juridische vraag of een probleem. Een kwestie waar u zelf niet uit komt. Waar u juridische ondersteuning bij kunt gebruiken om te komen tot een oplossing. Dan bent u bij 4LegalMatters aan het juiste adres. Een bedrijfsjurist die uit ervaring weet wat een ondernemer zoekt. Die uw taal spreekt. Die ervoor zorgt dat uw bedrijfsvoering centraal staat. Die zich ontfermt over uw juridische vraag. Een jurist die zich niet ingraaft in theoretische wetskennis, maar kiest voor praktische, werkbare oplossingen. Die opereert op het snijvlak van commerciële wenselijkheid en juridische haalbaarheid.

4LegalMatters is hét juridisch adviesbureau voor ondernemers. Van ZZP tot MKB, van starter tot gevestigd ondernemer. U kunt bij ons terecht voor:

Hanteert u de juiste incassokosten?

Wilt u meer weten?

Anderen over mr Paul van der Luit

Wilt u uw vraag met ons delen? Heeft u een juridische kwestie waar u zelf niet uitkomt? Bel nu 06-10902377 of maak gebruik van de contactbutton.

4LegalMatters: uw legal partner in business!

“Paul heeft mij de afgelopen periode geadviseerd bij het overnemen van de aandelen van mijn compagnon. De situatie was enigszins gecompliceerd doordat er op dat vlak niets was vastgelegd en er naast verschil van mening ook enige emotie meespeelde. Als ondernemer van een groeiend bedrijf was er weinig ruimte om de kwestie de volle aandacht te geven en bovendien beschikte onze onderneming niet over juridische expertise. Hierin heeft Paul een zeer belangrijke bijdrage geleverd en zijn wij uiteindelijk tot een goede overeenkomst gekomen, waarin beide partijen zich konden vinden. Zijn sterke punten hierbij waren: zijn juridische en bedrijfsmatige kennis, een prettige omgang en zijn vermogen om juridisch gecompliceerde zaken eenvoudig en helder op papier te zetten. Ik heb persoonlijk ook veel baat gehad aan de sparrende gesprekken om deze kwestie tot een goede afronding te brengen en ben erg content dat het bedrijf nu weer volop kan door ontwikkelen vanuit een gezonde basis.”

“Paul is in de periode mei – december 2015  als interim-jurist bij de afdeling Legal binnen van het General Counsel Office werkzaam geweest ter extra ondersteuning van de Procurement-afdeling en heeft daarbij de afdeling bijgestaan in vele kwesties en contracteringsprocessen. Paul heeft daarbij blijk gegeven van een scherpe juridische blik, een goede analyse en een efficiënte aanpak, met een oog voor de balans tussen juridische positie en operationele belangen. Daarnaast was hij snel ingewerkt, waardoor hij eigenstandig vele gecompliceerde dossiers kon behandelen, waarbij hij gewoon deel van ons team was. Het beste bewijs van onze tevredenheid wordt wel geleverd door het feit dat wij zijn inhuur tweemaal verlengd hebben.”

“Ik heb in de periode oktober 2013 t/m februari 2014 positieve ervaringen opgedaan met Paul. Hij had weinig aanlooptijd nodig om de vraagstukken op te pakken. Paul wist snel de juiste personen in het bedrijf te vinden om zaken te regelen of op te lossen. Hij formuleerde oplossingen op heldere wijze en toonde initiatief om waar nodig aanvullende actiepunten te signaleren en op te pakken. Hij was toegankelijk voor collega’s binnen het bedrijf om (indien nodig) ook juridische spoedzaken op te lossen die buiten zijn directe opdracht lagen. Paul onderscheidt zich door zijn brede inzetbaarheid, zelfstandigheid, grondigheid en hij is communicatief sterk.”

“Aan Paul weet je wat je hebt, dat maakt hem plezierig om mee te werken. Creativiteit is bij Paul sterk vertegenwoordigd. Met name in juridische kwesties – het zoeken naar oplossingen – zal die eigenschap zich doen gelden. Zijn gesprekspartners zullen dat absoluut waarderen…”

“Paul heeft mij in een erg turbulente fase in het bedrijf als bedrijfsjurist geholpen met het opstellen en uit onderhandelen van contacten. Zowel bij verlengingen als bij beëindigingen alsmede andere juridische aspecten. Paul is integer en deskundig. Ik heb met plezier met hem samengewerkt.”

“Paul is een uitstekend bedrijfsjurist. Hij was een aantal jaren manager van de bedrijfsjuridische discipline binnen Syntrus Achmea. Hij is een prettig en constructief sparringpartner van de directie. Door de breedte van het werkterrein van Syntrus Achmea heeft Paul ervaring met vraagstukken in de pensioen-, vermogensbeheer- en vastgoedsector.”

“Ik ken Paul als een degelijke, betrouwbare en vasthoudende bedrijfsjurist en directiesecretaris die je op pad kan sturen!”