Onder corporate housekeeping wordt verstaan het tijdig nakomen van de statutaire en vennootschappelijke verplichtingen die voor uw onderneming van toepassing zijn. Is uw onderneming ondergebracht in een rechtspersoon als een N.V. of een B.V.? Dan is het van groot belang serieuze aandacht te hebben voor het functioneren van de rechtspersoon. Wie neemt welke besluiten en hoe moet dit gebeuren? Zijn de gegevens bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel up-to-date? Aan welke (publicatie)verplichtingen dient u dan te voldoen voldoen?

Het is voor als ondernemer van belang er op bedacht te zijn dat het niet (of niet tijdig) naleven van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen vergaande risico’s met zich kan meebrengen, zowel voor de organisatie als voor uzelf (en uw eventueel medebestuurders) in privé. Worden de jaarcijfers bijvoorbeeld niet tijdig bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, dan kan dit in geval van faillissement leiden tot persoonlijke (bestuurders)aansprakelijkheid. Het niet naleven van management- en aandeelhoudersovereenkomsten kan aanleiding geven tot conflicten en contractuele boetes. Het niet nakomen van bepaalde vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen kan zelfs als een economische delict of misdrijf worden aangemerkt waardoor strafrechtelijke vervolging aan de orde kan komen. Allemaal zaken waar u als ondernemer niet op zit te wachten.

Wij kunnen u onder meer de volgende dienstverlening bieden:

  • Up-to-date houden van het aandeelhoudersregister.
  • Up-to-date houden van UBO-register.
  • Up-to-date houden van het aandeelhoudersregister.
  • Vastleggen van aandeelhoudersbesluiten.
  • Deponeren jaarrekening(en).
  • Advies inzake statutenwijzigingen, het oprichten en liquideren van vennootschappen, etc.
  • Opstellen van volmachten.

Laat uw tijd en zorgen voor 4LegalMatters, zodat u zich volledig kunt focussen op uw onderneming.

juridisch advies - 4LegalMatters

Wilt u meer weten? Uw juridische vraag met ons delen? Een afspraak maken? Bel nu 06-10902377 of maak gebruik van de contactbutton.

4LegalMatters: uw legal partner in business!

Dries de Bruin

“Paul heeft mij in een erg turbulente fase in het bedrijf als bedrijfsjurist geholpen met het opstellen en uit onderhandelen van contacten. Zowel bij verlengingen als bij beëindigingen alsmede andere juridische aspecten. Paul is integer en deskundig. Ik heb met plezier met hem samengewerkt.”

Dries de Bruin / Partner Axion Management–Axion Management