Blog voor ondernemers

Hanteert u de juiste incassokosten?

Hanteert u de juiste incassokosten?

Ondanks dat er sinds 1 juli 2012 wettelijke regels gelden voor de maximale hoogte van (buitengerechtelijke) incassokosten, blijken er nog steeds incassobureaus en bedrijven te zijn die meer incassokosten bij mensen met schulden in rekening brengen dan wettelijk is toegestaan.

Ondernemerslevenstestament | 4LegalMatters

Wat gebeurt er met uw onderneming…

als u ten gevolge van een ongeval of ziekte (al dan niet tijdelijk) wils- of handelingsonbekwaam bent? Geen leuk onderwerp misschien. Als ondernemer heeft u immers graag de touwtjes in handen. Maar er zijn nu eenmaal omstandigheden die u niet in de hand heeft, hoe graag u dat ook zou willen. Ernstige ziekte, ongeval, ziekenhuisopname, langdurige revalidatie, het […]

Wijzigingen Arbeidsrecht 2015 | 4LegalMatters

Wijzigingen arbeidsrecht per 2015 nog even op een rijtje!

De meeste ondernemers met werknemers zullen op de hoogte zijn van de veranderingen in het arbeidsrecht die in 2015 reeds zijn of worden doorgevoerd en hebben inmiddels eventueel noodzakelijke maatregelen genomen. Voor diegenen die het afgelopen jaar teveel in beslag zijn genomen door andere beslommeringen of het ’to-do lijstje’ nog niet helemaal hebben kunnen afronden, zetten […]