Anderen over Paul

“Paul is de afgelopen 8 maanden (mei – december) als interim-jurist bij de afdeling Legal binnen van het General Counsel Office werkzaam geweest ter extra ondersteuning van de Procurement-afdeling en heeft daarbij de afdeling bijgestaan in vele kwesties en contracteringsprocessen. Paul heeft daarbij blijk gegeven van een scherpe juridische blik, een goede analyse en een efficiënte aanpak, met een oog voor de balans tussen juridische positie en operationele belangen. Daarnaast was hij snel ingewerkt, waardoor hij eigenstandig vele gecompliceerde dossiers kon behandelen, waarbij hij gewoon deel van ons team was. Het beste bewijs van onze tevredenheid wordt wel geleverd door het feit dat wij zijn inhuur tweemaal verlengd hebben.”

“Ik heb eerder dit jaar positieve ervaringen opgedaan met Paul. Hij had weinig aanlooptijd nodig om de vraagstukken op te pakken. Paul wist snel de juiste personen in het bedrijf te vinden om zaken te regelen of op te lossen. Hij formuleerde oplossingen op heldere wijze en toonde initiatief om waar nodig aanvullende actiepunten te signaleren en op te pakken. Hij was toegankelijk voor collega’s binnen het bedrijf om (indien nodig) ook juridische spoedzaken op te lossen die buiten zijn opdracht lagen. Paul onderscheidt zich door zijn brede inzetbaarheid, zelfstandigheid, grondigheid en hij is communicatief sterk.”

“Ik ken Paul van der Luit als een voortreffelijk jurist bij Achmea. Hij heeft voor mij onder andere bij Achmea Zorg de contracten met onze grootste klanten, veelal multinationals, verzorgd. Dit tot grote tevredenheid van beide partijen, of beter partners. Hij is altijd pro-actief en leeft zich in. Daardoor is hij als bedrijfsjurist breed inzetbaar. Een groot voordeel is dat Paul ook grondige marketingkennis heeft en daardoor een groot klantgevoel.”

“Aan Paul weet je wat je hebt, dat maakt hem plezierig om mee te werken. Creativiteit is bij Paul sterk vertegenwoordigd. Met name in juridische kwesties – het zoeken naar oplossingen – zal die eigenschap zich doen gelden. Zijn gesprekspartners zullen dat absoluut waarderen…”

“Paul is een uitstekend bedrijfsjurist. Hij was een aantal jaren manager van de bedrijfsjuridische discipline binnen Syntrus Achmea. Hij is een prettig en constructief sparringpartner van de directie. Door de breedte van het werkterrein van Syntrus Achmea heeft Paul ervaring met vraagstukken in de pensioen-, vermogensbeheer- en vastgoedsector.”

“Paul heeft mij in een erg turbulente fase in het bedrijf als bedrijfsjurist geholpen met het opstellen en uit onderhandelen van contacten. Zowel bij verlengingen als bij beëindigingen alsmede andere juridische aspecten. Paul is integer en deskundig. Ik heb met plezier met hem samengewerkt.”

“Ik ken Paul als een degelijke, betrouwbare en vasthoudende bedrijfsjurist en directiesecretaris die je op pad kan sturen!”

“Ik heb Paul leren kennen als een pragmatische en oplossingsgerichte bedrijfsjurist die graag verder kijkt dan sec de juridische context. Hij heeft een uitstekend gevoel voor klanten en verhoudingen, begrijpt wat er in de business speelt en weet zowel de juridische als de commerciële belangen goed te wegen. Dat maakt hem tot een bijzonder plezierige en constructieve gesprekspartner die zonder meer van toegevoegde waarde is. Wat mij betreft is Paul dan ook de ideale legal partner in business. En niet onbelangrijk bovendien: Paul beschikt over een gezonde dosis humor!”

“Paul beschikt over een uitmuntend gevoel voor klanten en commercie. Hij snapt de business en opereert zichtbaar graag op het grensvlak tussen commerciële wenselijkheid en juridische haalbaarheid. Het was een genoegen om met hem samen te werken!”