Ondernemerslevenstestament | 4LegalMatters

Wat gebeurt er met uw onderneming…

als u ten gevolge van een ongeval of ziekte (al dan niet tijdelijk) wils- of handelingsonbekwaam bent?

Geen leuk onderwerp misschien. Als ondernemer heeft u immers graag de touwtjes in handen. Maar er zijn nu eenmaal omstandigheden die u niet in de hand heeft, hoe graag u dat ook zou willen. Ernstige ziekte, ongeval, ziekenhuisopname, langdurige revalidatie, het zijn zaken die ook u kunnen treffen. Volkomen onverwachts. En wat gebeurt er dan met uw bedrijf? Hoe hebt u de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd?

Rechter
Als u niets geregeld heeft en u het zelf echt niet meer kunt, dan benoemt de rechter voor u een bewindvoerder of curator. Dit zou iemand kunnen zijn die u zelf niet gekozen zou hebben en die eigenlijk helemaal niet weet wat uw wensen zijn.  Of iemand die u liever helemaal niet als vertrouwenspersoon gehad zou hebben.

Levensexecuteur
Door een levensexecuteur te benoemen kunt u zeker stellen dat uw zakelijke belangen optimaal worden behartigd indien u daar zelf om wat voor reden dan ook niet meer toe in staat bent. Een levensexecuteur zorgt er voor dat uw onderneming door kan lopen. Geheel volgens uw wensen. U benoemd een levensexecuteur in een levenstestament, waarbij u ook zelf kunt bepalen wie u benoemd. Het is wel van groot belang dat u veel vertrouwen in die persoon hebt. Hij is immers degene die op enig moment uw belangen gaat behartigen. U kunt bijvoorbeeld een familielid, accountant, notaris of een medewerker benoemen. U kunt zelfs meerdere levensexecuteurs benoemen.

Levenstestament
Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, op familiair, financieel en  medisch gebied. Maar ook op zakelijk kunt u bijvoorbeeld vastleggen wie uw taken overneemt en wie namens u knopen doorhakt als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. U kunt de volmacht(en) uiteraard ook beperken.

Meer weten?
Wilt u een afspraak maken voor een gratis oriënterend gesprek? Bel 06-10902377 of maak gebruik van het contactformulier.