Belastingdienst - 4LegalMatters

VAR blijft nog even…

In ons eerdere blog van 14 oktober 2014 gaven wij aan dat het kabinet voornemens is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een Beschikking geen Loonheffingen (BGL).

Tweede Kamer niet enthousiast
Inmiddels is afgelopen week duidelijk geworden dat het einde van de VAR nog wel even op zich laat wachten. Donderdag 18 december jl. besloot de Tweede Kamer namelijk om het debat over het wetsvoorstel om de VAR te vervangen tot nader order uit te stellen omdat zij niet erg enthousiast zijn over de plannen. Eerder was de Raad van State al kritisch en stonden ook de werkgeversorganisaties en regeldrukwaakhond Actel niet te springen om het wetsvoorstel. Ook belangenorganisaties van ZZP-ers roeren zich.

Administratieve rompslomp
ZZP Nederland vreest een toename van administratieve rompslomp voor de ZZP-ers. Ook Actel is bang dat de BGL gaat leiden tot meer kosten en administratieve rompslomp voor ondernemers. Volgens VNO-NCW is de nieuwe wet ook helemaal niet nodig, maar moet de belastingdienst de huidige VAR beter handhaven.

Financiële gevolgen
Met de VAR kunnen mensen op papier werken als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), maar in de praktijk kan feitelijk sprake zijn van een dienstbetrekking. Als dientengevolge problemen ontstaan met de Belastingdienst, zijn de eventueel daaruit vloeiende financiële consequenties uitsluitend voor rekening van de betreffende ZZP-er.

Met de BGL beoogt de wetgever om naast de ZZP-er ook opdrachtgevers op te laten draaien voor een eventuele naheffing van de belastingdienst, omdat de opdrachtgever een BGL goed dient te controleren voordat hij de opdracht verstrekt aan de ZZP-er.

Leidt uitstel nu tot afstel?
Wie zal het zeggen? Gezond verstand en politiek Den Haag blijken doorgaans géén gelukkige combinatie… Wordt wederom vervolgd!