E.ON Benelux

Opdrachtgever
E.ON Benelux NV
Manager Legal Affairs
Capelseweg 400
3068 AX Rotterdam

Functie
Interim Corporate Legal Counsel

Periode
november 2013 – februrari 2014

Opdracht
Ondersteuning van de afdeling Legal Affairs bij diverse projecten c.q. bedrijfsjuridische aangelegenheden.

Deliverables

  • opzetten en actualiseren van corporate housekeeping van E.ON Benelux
  • begeleiden juridische fusie; omzetting BV’s in NV’s
  • redigeren en actualiseren notitie bewaartermijnen en digitaliseren E.ON Benelux
  • beoordelen en opstellen van diverse overeenkomsten
  • mede in kaart brengen van onroerend goed posities en advies daarover
  • opstellen diverse juridische adviezen op het gebied van BW 2, governance, pandrecht, privacy, etc.

Rechtsgebieden
contractenrecht | corporate governance | ondernemingsrecht | privacy | vennootschapsrecht | verbintenissenrecht | zekerheidsrechten

“Ik heb eerder dit jaar positieve ervaringen opgedaan met Paul. Paul had weinig aanlooptijd nodig om de vraagstukken op te pakken en hij wist snel de juiste personen in het bedrijf te vinden om zaken te regelen of op te lossen. Hij formuleert oplossingen op heldere wijze en toonde initiatief om waar nodig aanvullende actiepunten te signaleren en op te pakken. Hij was toegankelijk voor collega’s binnen het bedrijf om (indien nodig) ook juridische spoedzaken op te lossen die buiten zijn opdracht lagen. Paul onderscheidt zich door zijn brede inzetbaarheid, zelfstandigheid, grondigheid en hij is communicatief sterk. In voorkomende gevallen zal ik zeker opnieuw een beroep doen op Paul.”

Ilmar Hotsma