Privacy statement

4LegalMatters gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De verwerking van uw persoonlijke gegevens geschiedt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website en/of het corresponderen met 4LegalMatters middels het contactformulier of email gaat u akkoord met dit Privacy statement.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij van u ontvangen worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deze gegevens worden als vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe op grond van wet- en regelgeving worden verplicht.

Inzage- en correctierecht
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten aanpassen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op deze website worden gepubliceerd.