Bedrijfsjuridische Scan

Risico’s zijn inherent aan ondernemerschap. De risico’s binnen uw eigen branche, specialisme of vakgebied kent u waarschijnlijk zelf het beste. Maar geldt dat ook voor juridische, financiële en organisatorische risico’s? Weet u welke risico’s u loopt? En weet u wat u moet doen om die risico’s beheersbaar te houden? De Bedrijfsjuridische Scan © van 4LegalMatters helpt u daarbij.

Bedrijfsjuridische Scan - 4LegalMatters

Scan uw bedrijf
De Bedrijfsjuridische Scan © beoordeelt binnen uw organisatie de volgende aspecten op risico’s:

 • Bedrijfsstructuur: rechtsvorm, statuten, reglementen, bestuur, toezicht, AvA, bestuurdersaansprakelijkheid
 • Registraties: KvK registratie, interne bevoegdheden, handelsnamen
 • Werknemers: arbeidsovereenkomsten, concurrentiebedingen, overige personeelszaken, bedrijfsreglement
 • Afnemers: algemene voorwaarden en gebruik
 • Debiteuren: debiteurenportefeuille en betalingsvoorwaarden
 • Onroerend goed: eigendom en of huurovereenkomst(en)
 • Financiering: financiering, bankcontracten en zekerheden
 • Overeenkomsten: diverse handelscontracten
 • Bescherming kennis: intellectuele eigendommen, registraties en licenties
 • Verzekeringsportefeuille: (bedrijfs)schade, inventaris en aansprakelijkheid
 • Relatie met overheden: vergunningen

Direct toepasbaar advies
De uitkomsten van de Bedrijfsjuridische Scan © ontvangt u in een handleiding met concrete adviezen en aanbevelingen. In begrijpelijke taal, praktisch werkbaar en direct toepasbaar. Waarmee u bepaalt welke risico’s u wilt wegnemen of zoveel mogelijk beperkt. De resultaten en het advies inzake risicobeheersing bespreekt 4LegalMatters met u. Wij zijn u graag van dienst bij het toepassen van de adviezen. U bent echter niet verplicht om aansluitend op de Bedrijfsjuridische Scan © een vervolgtraject af te nemen.

Duidelijke tarieven
De Scan kent een vast tarief, een duidelijke offerte en een opdrachtbevestiging. U weet precies welke werkzaamheden 4LegalMatters voor u verricht en welke kosten daaraan zijn verbonden. Het basistarief voor een Bedrijfsjuridisch Scan© bedraagt € 795,= exclusief BTW.

Voor een complexere of uitgebreidere scan (bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere rechtspersonen) geldt een meerprijs. Uiteraard wordt het tarief opgenomen in de offerte en vooraf goed met u afgestemd.

Risicobeheersing? Doe de Bedrijfsjuridische Scan!

Wilt u nadere informatie over de Bedrijfsjuridische Scan? Wilt u een afspraak maken? Bel nu direct 06-10902377 of maak gebruik van de contactbutton.

Legal Partner in business: 4LegalMatters!