Ondernemerstestament - 4LegalMatters

Denk aan uw ondernemerstestament!

“Ondernemerstestament? Hallo zeg, ik sta vol in het leven, heb het veel te druk met mijn onderneming en mijn klanten om daar nu over na te denken. Dat zien we dan wel….”

Wij kunnen het ons voorstellen dat het niet het leukste onderwerp is om aan te denken. Desondanks is het wel een uiterst belangrijk onderwerp. Ook als ondernemer hebt u immers niet het eeuwige leven en wat gebeurt er met uw bedrijf als u wegvalt? De meeste ondernemers vinden het belangrijk dat hun bedrijf wordt voortgezet. Doorgaans zit er jaren werk in en is de onderneming vaak van scratch af aan opgebouwd. Dus is het van belang te voorkomen dat uw bedrijf volledig stuurloos wordt als u onverwacht zou overlijden. Met alle gevolgen van dien voor uw erfgenamen, klanten en uw eventuele personeel.

Ondernemerstestament

In een ondernemerstestament kunt u regelen hoe het verder moet met uw onderneming na uw overlijden. Een ondernemerstestament is niet anders dan een ‘gewoon’ testament, maar bevat speciale bepalingen voor uw onderneming. In het ondernemerstestament kunt u als ondernemer/directeur-grootaandeelhouder bepalen wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren. In dit ondernemerstestament kunt u heel veel zaken regelen. Zoals een passende bedrijfsopvolging. Naar wie de aandelen gaan. Hoe de waarde moet worden vastgesteld. Uiteraard kunt u ook voorsorteren op de fiscale aspecten die spelen bij de overdracht van het ondernemingsvermogen. En last but not least – het is immers een testament – kunt u ook de verdeling van uw privébezit en de verzorging van uw nabestaanden vastleggen.

Executeur

In het ondernemerstestament kunt u ook een executeur benoemen. Hierdoor kunt u uw nalatenschap af laten wikkelen door iemand die u volledig vertrouwt. De executeur heeft veel bevoegdheden. Overigens bent u degene die (vooraf) de bandbreedte bepaalt waarbinnen de executeur kan opereren.

Onze Tip!

De ervaring leert dat er niet zelden conflicten ontstaan over de voortzetting van een onderneming na overlijden, met mogelijk gevolg dat de onderneming wordt verkocht en de opbrengst met de nodige ruzie moet worden verdeeld. Met een ondernemerstestament kunt u uw nabestaanden deze vervelende situaties besparen. Uw overlijden is voor uw nabestaanden immers al moeilijk genoeg. Als u op dit punt nog niets geregeld hebt, adviseren wij u dat alsnog te gaan doen. Van uitstel komt (nu eenmaal) afstel!