Blog voor ondernemers

Hanteert u de juiste incassokosten?

Algemene Voorwaarden: vloek of zegen?

Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Dat is handig. Zo weten hun klanten onder welke voorwaarden zij verkopen, inkopen, leveren of betalen. In algemene voorwaarden staan vrijwel altijd bepalingen over de offerte, transport, levertijd, wijze van betalen, eigendomsvoorbehoud, garantie en aansprakelijkheid. Vaak zijn deze algemene voorwaarden in opdracht van de betreffende ondernemer (gebruiker) opgesteld door een advocaat of jurist. Soms stelt […]

Wetsvoorstel geen loonheffingen - 4LegalMatters

Beschikking geen loonheffingen vervangt VAR

Recentelijk heeft staatssecretaris Eric Wiebes een wetsvoorstel ‘Beschikking geen loonheffingen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in de toekomst wordt vervangen door een Beschikking geen loonheffingen (BGL). Kenmerkend verschil met de huidige VAR is dat bij de BGL de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor de juistheid van de beschikking. Webmodule In […]

data in de cloud - 4LegalMatters

Heeft u altijd toegang tot uw data in de cloud?

Het werken in de Cloud is hot. Cloud computing geldt voor ondernemers als een flexibele oplossing voor tijdrovende ICT-vraagstukken die bovendien veelal forse investeringen vergen. In het kort komt het er op neer dat ondernemers die gebruik maken van Cloud computing hun bedrijfsgegevens niet meer op de eigen servers hebben staan, maar deze via internet […]