Blog voor ondernemers

Belastingdienst - 4LegalMatters

VAR blijft nog even…

In ons eerdere blog van 14 oktober 2014 gaven wij aan dat het kabinet voornemens is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een Beschikking geen Loonheffingen (BGL). Tweede Kamer niet enthousiast Inmiddels is afgelopen week duidelijk geworden dat het einde van de VAR nog wel even op zich laat wachten. Donderdag 18 december jl. besloot […]

Afbreken onderhandelingen - 4LegalMatters

Hoe komt u van een overeenkomst af?

Bij het sluiten van een overeenkomst is het doorgaans pais en vree tussen contractpartijen. Regelmatig worden dan foto’s gepubliceerd waarin de ondertekenaars van de overeenkomst elkaar de hand drukken met glimlachende gezichten, wat niet zelden gevolgd wordt door de feestelijke opening van een fles met bubbels. Soms krijgt zelf het voltallige personeel een gebakje bij […]

Denkt u aan het vermelden van uw bedrijfsgegevens?

Veel ondernemers zuchten onder de regeldruk in Nederland. Desalniettemin is het voor ondernemers van belang om compliant te opereren door te voldoen aan wet- en regelgeving. Een van die wettelijke voorschriften betreft het vermelden van diverse bedrijfsgegevens, zoals bijvoorbeeld handelsnaam, KvK-nummer en BTW-nummer op de bedrijfscorrespondentie. Onder bedrijfscorrespondentie vallen naast brieven en faxberichten ook facturen, e-mails, offertes, brochures […]