Wetsvoorstel geen loonheffingen - 4LegalMatters

Beschikking geen loonheffingen vervangt VAR

Recentelijk heeft staatssecretaris Eric Wiebes een wetsvoorstel ‘Beschikking geen loonheffingen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in de toekomst wordt vervangen door een Beschikking geen loonheffingen (BGL). Kenmerkend verschil met de huidige VAR is dat bij de BGL de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor de juistheid van de beschikking.

Webmodule
In de praktijk houdt dit in dat de ZZP-er de BGL aanvraagt via een zogenaamde webmodule. In de nieuwe webmodule wordt een selectie uit zeventig generieke vragen gesteld. Daarin komen zaken aan bod als de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, de vraag of de ZZP-er zelf haar of zijn werktijden kan bepalen en wie verantwoordelijk is als de opdracht niet naar behoren wordt uitgevoerd. Een BGL wordt alleen verkregen als uit de antwoorden op de vragen in de module blijkt dat er geen sprake is van loon. In de beschikking wordt ook vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd.

Controle door opdrachtgever
Om te voorkomen dat een ZZP-er (zoals nu onder de VAR) in zijn eentje opdraait voor de gevolgen van een onjuiste beschikking, dient een opdrachtgever de BGL goed te controleren voordat hij de opdracht aan de ZZP-er verstrekt. Door de controlerende rol van opdrachtgevers, kunnen opdrachtgevers ook opdraaien voor naheffingen bij een onterecht afgegeven BGL.

Eén BGL
Een andere wijziging ten opzichte van de VAR is dat er maar één BGL komt. De VAR kent maar liefst vier varianten: de VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-ROW), de VAR winst uit onderneming (VAR-WUO), de VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-Loon) en de VAR voor directeuren-grootaandeelhouders (VAR DGA).

Vooruitgang?
Het is maar de vraag of dit wetsvoorstel het geven en nemen van opdrachten eenvoudiger maakt. ZZP-ers lijken niet echt enthousiast. De administratieve rompslomp wordt in veel gevallen groter. Bovendien wordt gevreesd dat zelfstandigen voor iedere opdracht een nieuwe BGL zullen moeten vragen. En ook voor opdrachtgevers ontstaat rompslomp. Allereerst moeten zij nu de BGL moeten controleren, dat hoefde bij de VAR niet. Bovendien lopen zij nu ook het risico op naheffingen bij een onterecht afgegeven BGL.

Nog geen wet
Het is overigens de vraag of de BGL er daadwerkelijk komt. Zo heeft de Raad van State de nodig kritiek, vindt er uit ZZP-hoek een stevige lobby plaats en bovendien moeten de Tweede en Eerste kamer nog instemmen met dit wetsvoorstel.

Wordt vervolgd!